ខ្ពង់រាបគោរាជ ឬ ខ្ពង់រាបគូរ៉ាត់ ( ថៃ: ที่ราบสูงโคราช ) ជា ​ខ្ពង់រាប ​មួយ​ស្ថិតនៅ​ភូមិ​ភាគ ​ឦសាន ​នៃ ​ប្រទេស​ថៃ ។ ខ្ពង់រាបបង្កើតបានជា តំបន់ធម្មជាតិ ដែលដាក់ឈ្មោះតាមទម្រង់ខ្លីនៃ នគររាជសីមា ដែលជារបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការចូលទៅកាន់ និងចេញពីតំបន់នោះ។

Khorat Plateau
ที่ราบสูงโคราช
Natural region
Landscape of the Khorat Plateau
Landscape of the Khorat Plateau
A map of the Khorat Plateau region
A map of the Khorat Plateau region
CountryThailand
រយៈកំពស់២០០ m (៧០០ ft)


:312–316

[១]

សូម​មើល​ផង​ដែរ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. Contributions to Asian studies. Leiden. 1976. p. 47. ល.ស.ប.អ. 90-04-04529-5.