​ថៃ
ภาษาไทย ភាសាថៃ Phasa thai
ប្រទេសនិយាយ ថៃ
តំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ភាគ​ច្រោម​ននៅ​ប្រទេស ថៃ​ និង ម៉ាឡេស៊ី)
ចំនួនអ្នកនិយាយ ៦០ លាន​ទៅ​ ៦៥ លាន​នាក់ (ដោយ​មិន​រួម​បញ្ចូល​គ្រាម​ភាសាថៃ (លាវ)​ ​នៅ​ភាគ​ឦសាន, ភាសា​ថៃ​នៅ​ខេត្ត​ឈៀង​ហ្មៃ និង​គ្រាម​ភាសា​ថៃ​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង)
លំដាប់លេខ ???
ក្រុមភាសា ក្រុមភាសាតៃ-កៈដៃ
ក្រុមភាសាតៃ
ភាសាថៃ ภาษาไทย
មុខងារជាផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅ  ថៃ​​​​​​
គ្រប់គ្រងដោយ រាជបណ្ឌិតស្ថាន​ថៃ
កូដភាសា
ISO 639-1 th
ISO 639-2 tha
ISO/DIS 639-3 tha (ថៃកណ្តាល)
tha
SIL THA

តៃ កាដៃ ។បើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ភាសាថៃនេះគឺវាមានការទាក់ទងនឹងភាសា តៃ កាដៃ នៃកំណើតភាសាដទៃទៀត។ ពាក្យពេចន៍ មួយចំនួនរបស់ភាសាថៃត្រូវបានខ្ចីពីភាសា បាលី, សំស្រ្កឹត និង ភាសាកំនើត ខ្មែរ ។វាមាន សូសំនៀង និង ភាសាវិភាគ។ ភាសាថៃ មានភាពស្មុកស្មាញផងដែរចំពោះ អក្ខរាវិរុទ្ឋ និង រាល់គំនូសតាង ។ ភាសាថៃនិង ភាសាឡាវ មានភាពងាយយល់គ្នាវិញទៅមក ដោយហេតុថាវាមានគ្រាមភាសាស្ទើរតែដូចគ្នា។

Idioma tailandés.png
ភាសាថៃ រឺ ភាសាសៀម (ផាសាថៃយ រឺ ផាសាស្យ៉ាម ) ជាភាសាជាតិ និងជាភាសាដែលប្រើជាផ្លូវ​ការរបស់ប្រទេសថៃ ហើយជាភាសាដើមរបស់ប្រជាជន ថៃផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃមានលក្ខណៈជាតិពន្ឋុ។ ភាសាថៃជាសមាជិកតែមួយរបស់ តៃ​ ក្រុមរបស់ភាសា ដើមកំណើតខ្លួន

លេខកែប្រែ


គ្រាមភាសា​ និង ភាសាកែប្រែ

"លក្ខណៈជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃ" ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ថៃ ឬ សៀម នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សជាង ២០ លាននាក់

និយាយភាសាថៃ រួមទាំងថៃបាងកក (ទោះបីជាងយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថា មានភាពដាច់ដោយឡែកពី គ្រាមភាសា។​ ថៃគោរាជ មានមនុស្សនិយាយភាសានេះប្រហែល ៤០០,០០០​(១៩៨៤) នៅ នគររាជសីមា ជាការគ្រប់គ្រងនៃកន្លែងភាសារវាងបណ្តា ភាសា ថៃកណ្តាល និង ឦសាន ដែលជាគ្រាមភាសាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេគិតថានឹងអាចក្លាយជា ភាសាមួយផ្សេងទៀត។មនុស្សភាគច្រើន រស់នៅតំបន់ ឥសាន នៃប្រទេសថៃ និយាយគ្រាមភាសារបស់ភាសាឡាវ ដែលពិតជាមាន ឥទ្ឋិពលចំពោះគ្រាមភាសាថៃកណ្តាលទៅវិញ។ ការបន្ថែមទៅលើភាសាផ្លូវការណ៍ថៃ នោះគឺប្រទេសថៃជាម្វាស់ផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង ភាសាតៃ រួមមាន :