ឃុំតាភេមមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន២៣ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ប្រភព

កែប្រែ