ឃុំស្រែរនោងមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១៧ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ