ទីផ្សារអ៊ីធើណែត

ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ អ៊ីនធើណែត គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម វែបសាយ, តាម អនលាញ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ, ឬក៏តាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ សេវ៉ាកម្ម​ នៅលើ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត។ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត បាននាំនូវ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើ ពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិ នៃផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ជាចំណែកមួយ​ ដែលផ្តល់នូវ ចម្លើយ ភ្លាមៗ នោះគឺមាន​ គុណភាព​ ជាមធ្យម ដែលមានតែមួយគត់។ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថា ជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ ពីព្រោះវាគឺ មិនគ្រាន់តែផ្លោត ទៅលើ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត អ៊ីម៉ែល ហើយនិង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ផ្ជាប់ដោយឥត ប្រើខ្សែ នោះទេ ប៉ុន្តែ វារាប់បញ្ជូលទាំង ការ​គ្រប់គ្រង់ ទិន្នន័យ​ អតិថិជន ដ៏ទំនើប ហើយនិង ការគ្រប់គ្រង់ ប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង់ អតិថិជនតាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយ ការបង្កើត ហើយនិង បច្ចេកទេស មានទ្រង់ទ្រាយ​ លក្ខណៈជាអ៊ីនធើណែត រួមមានដូចជា ការកែច្នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការចែកចាយ និង ការលក់

ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើទៅតាម ជំហ៊ាន ផ្សេងៗគ្នា នៃរយៈវេលាចំពោះការសន្យារបស់អតិថិជន តាមរយៈ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ លើអ៊ីនធើណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ ដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះ វែបសាយ អ៊ីម៉ែល​ ផ្នែកទីផ្សារ និង តាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ ការសែតញ៉ូយ៉កតែម ​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារលើអ៊ីនធើណែត ហើយបាន បោះពុម្ភផ្សាយ នូវ ការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិត ចំនួនទិន្នន័យ អ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានតាមការប្រមូលផ្តុំដោយ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើណែត ដ៏ធំមួយ។

ការប្រមាណប្រភេទ ទាំងបួន នៃការធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើ វែបសាយ នៅក្នុងការ បន្ថែមទៅលើការ ស្នើសុំ នៃការបម្រើ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយ អ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញ សក្តានុពល សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ ចាប់ពី ២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​ លើទិន្នន័យ ធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងមួយខែ។[១]

សេចក្តីបញ្ជាក់កែប្រែ

  1. Story, Louise and comScore (March 10, 2008). "They Know More Than You Think" (JPEG). http://www.nytimes.com/imagepages/2008/03/10/technology/20080310_PRIVACY_GRAPHIC.html. in Story, Louise (March 10, 2008). "To Aim Ads, Web Is Keeping Closer Eye on You". The New York Times (The New York Times Company). http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html. Retrieved 2008-03-09.