ប្រាសាទកំពែងតូច

ប្រាសាទកំពែងតូច

ប្រាសាទកំពែងតូច

ឈ្មោះ:
ប្រាសាទកំពែងតូច
អ្នកកសាង: ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧
កាលបរិច្ឆេទកសាង:
  • ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី១០
  • សតវត្សទី១៣
ឧទ្ទិសថ្វាយ: ព្រះឥសូរ ព្រះវិស្ណុ
ស្ថាបត្យកម្ម: រចនាបថបាយ័ន
ទីតាំង: ខេត្តសិរីសាកេត
ប្រាសាទកំពែងតូច is located in Thailand
ប្រាសាទកំពែងតូច
ប្លង់នៃប្រាសាទកំពែងតូច

ប្រាសាទកំពែងតូច ជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរ ដែលស្ថិតនៅ ខេត្តសិរីសាកេត ត្រូវបាន សៀម ផ្ដូរឈ្មោះទៅជា ប្រាសាទកំផែងឡេក។
ពាក្យខ្មែរ ប្រាសាទ ពាក្យថៃ វត្ត
ពាក្យខ្មែរ កំពែង ពាក្យថៃ កំផែង
ពាក្យខ្មែរ តូច ពាក្យថៃ ឡេក
សរុបមក ពាក្យខ្មែរ ប្រាសាទកំពែងតូច តែពាក្យថៃ វត្តកំផែងឡេក។
ឧទាហរណ៍ វត្តអារុណ នៅទីក្រុងបាងកក។

មើលផងដែរ

កែប្រែ