ផ្លូវជាតិលេខ១ ពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនប្រទេសវៀតណាម កាត់តាមអ្នកលឿង និងខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀងប្រវែង១៦៧,១០គីឡូម៉ែត្រ។ នៅភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ ១ ប្រសព្វគ្នាជាមួយផ្លូវជាតិលេខ២ ត្រង់ស្ពានព្រះមនីវង្ស