ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចក្រភពអង្គរ(៨០២-១២១៨)"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
ព្រះអង្គជាមន្ទ្រីធ្វើឃាតស្តេចមុន(យសោវរ្ម័នទី២)តែត្រូវស្តេចចាមនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី៤វាយចូលក្នុងអង្គរ ហើយធ្វើឃាតស្តេចត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ន។
== ការកសាងក្រុងអង្គរទី៤(យសោធេបុរះ៤)ត្រង់ប្រាសាទអង្គរធំ ==​
== [[ឯកសារ:ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧.jpg|right]](១១៨១-1218នៃគស) ==
== [[ឯកសារ:ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧(១១៨១-1218នៃគស) ==.jpg|right]]
 
== ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧(១១៨១-1218នៃគស) ==
ព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២។រាជធានីអង្គរទី៤ត្រង់ប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គជាស្តេចខ្លាំងពូកែវាយចាមរំដោះក្រុងអង្គរ
និងវាយត្រួតត្រាប្រទេសចាម្ប៉ា។
១៦៦

កំណែប្រែ