បើកបញ្ជីមេ

ម៉ៃឃើល យ៉ូសែប ចាកសាន់ (Michael Joseph Jackson; 29 ខែសីហាឆ្នាំ, 1958 – 25 មិថុនា, 2009) 'គឺតារាចម្រៀងមួយ។.[១]

ម៉ៃឃើល ចាកសាន់
ម៉ៃឃើល ចាកសាន់
ម៉ៃឃើល ចាកសាន់
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើតម៉ៃឃើល យ៉ូសែប ចាកសាន់
ឈ្មោះហៅក្រៅKing of Pop (ស្តេចប៉ុប)
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត29 ខែសីហាឆ្នាំ 1958
ទីកន្លែងកំនើតហ្គារី, រដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណា
សញ្ជាតិFlag of the United States.svg សហរដ្ឋអាមេរិក
មរណៈភាព25 មិថុនា 2009 (50)
ទីក្រុងឡូសអេជេឡេស, កាលីហ្វញ៉ា
វិជ្ជាជីវៈតន្ត្រីករ
គ្រឿងភ្លេងសម្លេង
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ1964-2009
គេហទំព័រmichaeljackson.com/

Referencesកែប្រែ