ធ្វើរួចរាល់ហើយ កែប្រែ

Han Sory → ហាន សុរី កែប្រែ

Mongkul.meas → សុភមង្គល កែប្រែ

Sophal36 → សុផល កែប្រែ

Iphearak → ភារៈ កែប្រែ

chumnor → ជំនោរ កែប្រែ

Sreyrom → នរម កែប្រែ

Cheyyo → អានច័ន្ទគ្រឹះស្នា កែប្រែ

Sovichet → ទេព សុវិចិត្រ កែប្រែ

Sonchengchon → ស៊ឺន ចែងចើន កែប្រែ

Nguonsokheang → ងួន សុខហ៊ាង កែប្រែ

Khun peary → NEW ឃុន ពារី កែប្រែ

Bol rathna wiki → បុល​ រតនា កែប្រែ

Notyto → ណូ ទីតូ កែប្រែ

Chanthaphoeng → ភឹង ចន្ថា កែប្រែ

ChhonLONG → ហោ ឈុនឡុង កែប្រែ

Chengchamroeun → ចេង ចំរើន កែប្រែ

Savuth → ងួន ចាន់សាវុធ កែប្រែ

Keang Makara → គាង មករា កែប្រែ

Norngvuthy → ណង វុទ្ធី កែប្រែ

បច្ចុប្បន្នchanbophol → ស៊ុក​ចាន់បូផល កែប្រែ

{{subst:ស្នើសុំប្តូរឈ្មោះ ថ្មីស៊ុកចាន់បូផល ស៊ុកចាន់បូផល |3 = មូលហេតុចំពោះការស្នើសុំនេះ។ }} Chanbophol (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:១៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)សរសេរច្រឡំ[ឆ្លើយតប]

User Chanbophol has been migrated to the unified login system. Renaming it will cause the local user to be detached from the global one. Do you agree with that?--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]
As there might be a conflict in your new account after renaming, and as your account "Chanbophol" haven't got any contributions«ការរួមចំណែក» yet, we recommend you to create a new account with your Khmer name by yourself. After that you can make it as your global account by setting in your preference«ចំណង់ចំណូលចិត្ត»--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤២ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Soknakep → លាង សុខណា កែប្រែ

សុភ័ក្រ → ស៊ន សុភ័ក្រ កែប្រែ

សេងធី កែប → សេង ធី កែប្រែ

Menrong → ម៉ែន្នរ៉ុង កែប្រែ

Laurentleap → Io Herodotus កែប្រែ

កំពុងត្រួតពិនិត្យ កែប្រែ

បច្ចុប្បន្ន → ថ្មី កែប្រែ

បច្ចុប្បន្ន ព្រះអង្គ អេឡិចសាន់ដឺ ដឹ ហ្គារ៉ែត → ថ្មី អេឡិចសាន់ដឺ​ ដឹ គ្រែត កែប្រែ

យើងខ្ញុំមិនអាចប្ដូរឈ្មោះតាមសំណូមពរបានទេ ដោយសារinternal conflictក្នុងប្រព័ន្ធ។ សូមបង្កើតគណនីថ្មីឡើងវិញ។--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៥០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Athpheakdey → អាត​ ភក្ដី កែប្រែ

{{subst:សំណើរការ​សុំប្ដូឈ្មោះ |Athpheakdey |អាត​ ភក្ដី |3 = ចង់បានជាឈ្មោះខ្មែរវិញហើយវាងាយស្រួលប្រើជាង។ }} Athpheakdey (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:២២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

យើងខ្ញុំមិនអាចប្ដូរឈ្មោះតាមសំណូមពរបានទេ ដោយសារinternal conflictក្នុងប្រព័ន្ធ។ សូមបង្កើតគណនីថ្មីឡើងវិញ។--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៥១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

لطرش أحمد الهاشمي → لطرش احمد الهاشمي កែប្រែ

សុំប្ដូរឈ្មោះ កែប្រែ

ចង់ដាក់ឈ្មោះពិតវិញ