វិទ្យាសាស្ត្រ

វិទ្យាសាស្ត្រ (អង់គ្លេស ៖ [មកពីភាសាឡាតាំងថា scientia មានន័យថា "ចំនេះដឹង"[១]] error: {{lang}}: text has italic markup (help)) គឺជាសហគ្រាសដែលបង្កើតនិងរៀបចំចំណេះដឹងជាទម្រង់នៃការបកស្រាយនិងការព្យាករណ៍គួរឱ្យទុកចិត្តអំពីធម្មជាតិនិងសកលលោក[២][៣][៤] នៅក្នុងអត្ថន័យចាស់ជាងនិងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ពាក្យថា "វិទ្យាសាស្ត្រ" ក៏សំដៅទៅលើរូបកាយនៃចំណេះដឹងខ្លួនឯងផងដែរដែលជាប្រភេទដែលអាចពន្យល់បានដោយសមហេតុផលនិងអាចអនុវត្តបានដោយងាយ ។ អ្នកប្រកបរបរវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានហៅថា អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត


មើលផងដែរកែប្រែ

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

  1. "science" Online Etymology Dictionary ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2014-09-20
  2. Wilson, Edward O. (1998) Consilience: The Unity of Knowledge (1st ed.) New York, NY: Vintage Books pp. 49–71 ISBN 0-679-45077-7
  3. "... modern science is a discovery as well as an invention. It was a discovery that nature generally acts regularly enough to be described by laws and even by mathematics; and required invention to devise the techniques, abstractions, apparatus, and organization for exhibiting the regularities and securing their law-like descriptions." —p.vii, J. L. Heilbron, (2003, editor-in-chief). The Oxford Companion to the History of Modern Science. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-511229-6.
  4. "science" Merriam-Webster Online Dictionary Merriam-Webster, Inc ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2011-10-16 3 a: knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method b: such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena

ឯកសារយោងកែប្រែ

Further readingកែប្រែ

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ

Publications

News

Resources