បើកបញ្ជីមេ

វិទ្យាសាស្ត្រ (អង់គ្លេស ៖ [មកពីភាសាឡាតាំងថា scientia មានន័យថា "ចំនេះដឹង"[១]] error: {{lang}}: text has italic markup (help)) គឺជាសហគ្រាសដែលបង្កើតនិងរៀបចំចំណេះដឹងជាទម្រង់នៃការបកស្រាយនិងការព្យាករណ៍គួរឱ្យទុកចិត្តអំពីធម្មជាតិនិងសកលលោក[២][៣][៤] នៅក្នុងអត្ថន័យចាស់ជាងនិងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ពាក្យថា "វិទ្យាសាស្ត្រ" ក៏សំដៅទៅលើរូបកាយនៃចំណេះដឹងខ្លួនឯងផងដែរដែលជាប្រភេទដែលអាចពន្យល់បានដោយសមហេតុផលនិងអាចអនុវត្តបានដោយងាយ ។ អ្នកប្រកបរបរវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានហៅថា អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត


មាតិកា

មើលផងដែរកែប្រែ

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

  1. "science". Online Etymology Dictionary. Retrieved 2014-09-20.
  2. Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge (1st ed.). New York, NY: Vintage Books. pp. 49–71. ISBN 0-679-45077-7.
  3. "... modern science is a discovery as well as an invention. It was a discovery that nature generally acts regularly enough to be described by laws and even by mathematics; and required invention to devise the techniques, abstractions, apparatus, and organization for exhibiting the regularities and securing their law-like descriptions." —p.vii, J. L. Heilbron, (2003, editor-in-chief). The Oxford Companion to the History of Modern Science. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-511229-6.
  4. ទំព័រគំរូ:Cite dictionary

ឯកសារយោងកែប្រែ

Further readingកែប្រែ

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ

Publications

News

Resources