ព្រះនាងសុធាវត្តី រជ្ជកាល (ទេវង្សអស្ចារ្យ) តាម​ពង្សាវតារ​ក្រុង​កម្ពុជា​របស់​វត្ដ​ទឹកវិល​ ​ស្រុក​ស្អាង ​ខេត្ដ​កណ្ដាល​ ​ព្រះបាទ​ទេវង្សអស្ចារ្យ​ ​មាន​បុត្រី​មួយ​អង្គ​ព្រះ​នាម​សុធាវត្ដី។

សុធាវត្តី
ព្រះនាង
រជ្ជកាលទេវង្សអស្ចារ្យ
សន្តតិវង្សទេវង្សអស្ចារ្យ
បិតាទេវង្សអស្ចារ្យ
មាតានាងទាវ
ប្រសូតនគរគោកធ្លក
សុគតមហានគរ