ព្រះនាងអ៊ឹងជាព្រះមហេសីនៃព្រះបានសីហនុរាជ។ ​ ​តាមពង្សាវតារក្នុង​ឆ្នាំកុរ​ ​ច.ស​ ៦៣៧​ ​ជាមួយនិង​ព្រះ​នាង​អ៊ឹង​ ​ព្រះ​អង្គ​បាន​មាន​បុត្រី​មួយ​ព្រះ​អង្គ​ ​ព្រះ​នាម​ច័ន្ទតារាវត្តី

អ៊ឹង
ព្រះនាង
រជ្ជកាលសីហនុរាជ
ស្វាមី/មហេសីសីហនុរាជ
បុត្រព្រះនាងច័ន្ទតារាវត្តី
ប្រសូតមហានគរ
សុគតមហានគរ


ឯកសារយោងកែប្រែ