.

ព្រះចៅឧទង
พระเจ้าอู่ทอง
ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជអាណាចក្រអយុធ្យា
ព្រះរូបនៃព្រះបាទរាមាធិបតីទី១ នៅស្រុកឧទង ចង្វាតសុវណ៌បុរី ប្រទេសថៃ
ស្ដេចសៀម
រជ្ជកាល១៣៥០–១៣៦៩
អង្គក្រោយព្រះ​ចៅ រាមេឝ្វរ
ប្រសូត១០ មីនា ឆ្នាំ១៣១៤
សុគត១៣៦៩ (៥៥ វស្សា)
រាជបច្ឆាញាតិព្រះ​ចៅ រាមេឝ្វរ បាសាត បាអាត កំបង់ពិសី
ព្រះនាម
សម្ដេច ព្រះរាមាធិបតីទី១ ក្រុងស្រីអយុធ្យា
រាជវង្សរាជវង្សឧទង
បិតាព្រះបាទសេរីជ័យជៀងសែន (សែនតុំ)


សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ
 
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:
ឧទង
ប្រសូត/កើត: ១៣១៤ សុគត/ស្លាប់: ១៣៦៩
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ព្រះមហាក្សត្រអយុធ្យា
១៣៥១–១៣៦៩
តដោយ
ព្រះ​ចៅ រាមេឝ្វរ