ឧទ្យានជាតិមុនីវង្យបូកគោ

ឧទ្យានជាតិមុនីវង្យបូកគោ​មានចម្ងាយពីក្រុងកំពតប្រមាណ ៤៦ គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់កំពូលភ្នំ ។ រមណីយដ្ឋាននេះ បានរកឃើញដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ រូលួស ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩២២ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិ


សូមមើលផងដែរកែប្រែ