កម្ពុជា​នៅ​អូឡាំពិក​រដូវ​ក្តៅ​ឆ្នាំ ​២០០៨

កម្ពុជា​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​រដូវ​ក្តៅ​ឆ្នាំ ​២០០៨ ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេស​នេះ​បាន​បញ្ជូន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រកួត​សរុប​បួន​នាក់​ទៅ​ប្រកួត​កីឡា​នេះ[១][២]

កម្ពុជា នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក

ទង់ជាតិកម្ពុជា
កូដ IOC  CAM
គ.ជ.អ. (NOC) គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា
គេហទំព័រwww.camnoc.org (Khmer) (អង់គ្លេស)
At the រដូវក្តៅឆ្នាំ ២០០៨ Olympics in
Competitors in  sports
Flag bearer ហែម ប៊ុនទីង
មេដាយ មាស
0
ប្រាក់
0
សំរិទ្ធ
0
សរុប
0
Olympic history
រដូវក្តៅ

*ជាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ

កីឡាករកែប្រែ

សំខាន់
  • ចំណាំ–ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បទគឺស្ថិតនៅក្នុងកំដៅរបស់អត្តពលិកតែប៉ុណ្ណោះ
  • Q = មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជុំបន្ទាប់
  • q = មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជុំបន្ទាប់ជាអ្នកចាញ់លឿនបំផុត ឬក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាល ដោយទីតាំងដោយមិនសម្រេចគោលដៅជម្រុះ
  • NR = កំណត់ត្រាជាតិ
  • N/A = ជុំមិនអាចអនុវត្តសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ
  • Bye = កីឡាករមិនតម្រូវឱ្យប្រកួតក្នុងជុំទេ

បុរស
កីឡាករ ព្រឹត្តិការណ៍ វគ្គចុងក្រោយ
លទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់
ហែម ប៊ុនទីង ម៉ារ៉ាតុង ២:៣៣:៣២ ៧៣
ស្ត្រី
កីឡាករ ព្រឹត្តិការណ៍ ហ៊ីត Quarterfinal វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ វគ្គចុងក្រោយ
លទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ លទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ លទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់ លទ្ធផល ចំណាត់ថ្នាក់
សូ ទិត្យលីនដា 100 ម ១២.៩៨ មិនបានទៅមុខទេ

ហែលទឹកកែប្រែ

បុរស
កីឡាករ ព្រឹត្តិការណ៍ ហ៊ីត វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ វគ្គចុងក្រោយ
វេលា ចំណាត់ថ្នាក់ វេលា ចំណាត់ថ្នាក់ វេលា ចំណាត់ថ្នាក់
ហែមថុន ពន្លឺ ហ្វ្រីស្ទីល ៥០​ ម. ២៧.៣៩ ៧៩ មិនបានទៅមុខទេ
ស្ត្រី
កីឡាករ ព្រឹត្តិការណ៍ ហ៊ីត វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ វគ្គចុងក្រោយ
វេលា ចំណាត់ថ្នាក់ វេលា ចំណាត់ថ្នាក់ វេលា ចំណាត់ថ្នាក់
ហែម ថុនវិទិនី ហ្វ្រីស្ទីល ៥០​ ម. ៣១.៤១ ៧៨ មិនបានទៅមុខទេ


ឯកសារយោងកែប្រែ