ខេត្តកំពង់ឫស្សី

ខេត្តកំពង់ឫស្សី ភាសាខ្មែរ ៖ (យួនៈ​ Bến Tre) គឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅដែនដី  កម្ពុជាក្រោមខេត្តកំពង់ឫស្សី វា​គឺ​ជា​ខេត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ខេត្ត​ភាគ​ខាង​ត្បូង​របស់ដែនដីនេះហើយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុងតំបន់​ដីសណ្ត​ទន្លេ​មេគង្គ ។ ខេត្តនេះមានផ្ទៃដីសរុប២ ៣៧៩.៧គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ ១ ២៩៥ ៧០០នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាម ជនជាតិចិន និង ជនជាតិខ្មែរ (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២១) ហើយខេត្តកំពង់ឫស្សីមានក្រុងកំពង់ឫស្សីជាទីរួមខេត្ត។ ចំណែកឯរដ្ឋបាលនៃខេត្តមានក្រុង១ និងស្រុក៨ ។

ខេត្តកំពង់ឫស្សី

ប្រវត្តិខេត្តកែប្រែ

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្ត ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ