ឃុនឆាង ឃុនផែន ( អង់គ្លេស: Khun Chang Khun Phaen , ថៃ: ขุนช้างขุนแผน , Vietnamese: Khun Chang Khun Phaen ) គឺ ប្រវត្តិនៃចេតិយឃុនឆាងឃុនផែន ជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងព្រេងមួយដែលដំណាលពីស្នេហារបស់ កម្លោះ២នាក់ ឈ្មោះឃុនឆាង ឃុនផែន តាមស្រលាញ់នារីម្នាក់ឈ្មោះភឹម។ ស្នេហាត្រីកោណមួយនេះ បានធ្វើឲ្យនារីឈ្មោះភឹមបាត់បង់ជីវិត ហើយឃុនឆាងក៏បានសាងសង់ចេតិយបញ្ចុះសព្វនាងភឹម នៅត្រើយ ខាងលិចដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្ដីស្រលាញ់ ហើយឃុនឆាងក៏បានយកទង់ព្រលឹងនាងដោត នៅត្រើយខាងកើត ដើម្បីឲ្យនាងឆាប់បានចាប់ជាតិជាថ្មី។ ក្រោយមកនៅទីនោះក៏បានជាប់ឈ្មោះ ថាភូមិដងទង់ ចំណែក ត្រើយខាងលិចកន្លែងដែលបញ្ចុះសព្វនាងភឹមត្រូវបានជាប់ឈ្មោះថា ភូមិចេតិយ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ [១][២]

រឿងឃុនឆាង ឃុនផែន
រឿងឃុនឆាង ឃុនផែន.
បដិមាអ្នកតានាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) ភរិយា​ទី ២ នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) និង ភរិយា​ទី ២ នៃ ឃុនឆាង. មាតា ពាយងាម វត្តបាលិលេយ្យរាជ​​វរ​វិហារ ខេត្តសុពណ៌បុរី.


កំណត់

កែប្រែ
  1. https://news.sabay.com.kh/article/1288296
  2. Baker, Chris; Phongpaichit, Pasuk (2010). The Tale of Khun Chang Khun Phaen. Silkworm Books. pp. 960. ល.ស.ប.អ. 978-9-7495-1195-4.