ឃុំអំពិល(ស្រុករមាសហែក)

ឃុំអំពិល(ស្រុករមាសហែក) (អង់គ្លេស: $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ[១]

ឃុំអំពិល(ស្រុករមាសហែក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំអំពិល(ស្រុករមាសហែក)

ឃុំអំពិល(ស្រុករមាសហែក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

អប់រំកែប្រែ

សុខាភិបាលកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ទីប្រជុំជនកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

  1. Cambodia Gazetteer Database Online. គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) (2019)