ព្រះ​នាង​ច័ន្ទបុប្ផា​ និង​ព្រះ​បាទសហស្សរង្សី​បាន​មាន​បុត្រ​មួយ​ព្រះ​អង្គ​ព្រះ​នាម​ ​ព្រះ​ជ័យវង្ស​ ​ដែល​ប្រសូត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំថោះ។​

ច័ន្ទបុប្ផា
ព្រះនាង
រជ្ជកាលប្រហែល គ.ស ៤៦៥-៥១១ រឺ គ.ស ៤៦៨-៥១៤
ស្វាមី/មហេសីសហស្សរង្សី
បុត្រជ័យវុទ្ធីវង្ស
សន្តតិវង្សព្រះទេវង្សអស្ចារ្យ
ប្រសូតឥន្ទបត្តបុរី
សុគតឥន្ទបត្តបុរី នគរគោកធ្លក