ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី[៣] ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

ធនាគារពិភពលោក
ឡូហ្គោធនាគារពិភពលោក
បានបង្កើតកក្កដា ១៩៤៤
ប្រភេទអង្គការអន្តរជាតិ
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់អនុសញ្ញា
គោល​បំណងCrediting
ទីតាំង
  • Washington, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកភាព
១៨៨ ប្រទេស [១](IBRD) ១៧២ ប្រទេស (IDA)
President
Jim Yong Kim
អង្គការ​មេ
Board of Directors[២]
អង្គការ​មេ
ក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group)
គេហទំព័រworldbank.org

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital[៤]

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA) ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ។[៥]


ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. Boards of Executive Directors - Member Countries Archived 2014-09-28 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. Web.worldbank.org. Retrieved on 2013-07-29.
  2. "Board of Directors". World Bank. Archived from the original on 25 ធ្នូ 2018. Retrieved 14 August 2011.
  3. "About Us". World Bank. 14 October 2008. Archived from the original on 27 ឧសភា 2012. Retrieved 9 November 2008.
  4. "About Us". World Bank. 29 June 2011. Archived from the original on 8 មិថុនា 2018. Retrieved 14 August 2011.
  5. "About The World Bank (FAQs)". World Bank. 2011. Retrieved 14 August 2011. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (help)

កំណត់ចំណាំ កែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ កែប្រែ

អត្តបទ