ធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី[៣] ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

ធនាគារពិភពលោក
World Bank Logo.svg
ឡូហ្គោធនាគារពិភពលោក
បានបង្កើតកក្កដា ១៩៤៤
ប្រភេទអង្គការអន្តរជាតិ
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់អនុសញ្ញា
គោល​បំណងCrediting
ទីតាំង
  • Washington, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកhip
១៨៨ ប្រទេស [១](IBRD) ១៧២ ប្រទេស (IDA)
President
Jim Yong Kim
អង្គការ​មេ
Board of Directors[២]
អង្គការ​មេ
ក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group)
គេហទំព័រworldbank.org

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital[៤]

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA) ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ។[៥]


ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Boards of Executive Directors - Member Countries. Web.worldbank.org. Retrieved on 2013-07-29.
  2. Board of Directors. World Bank Retrieved on 14 August 2011
  3. About Us. World Bank (14 October 2008)Retrieved on 9 November 2008
  4. About Us. World Bank (29 June 2011)Retrieved on 14 August 2011
  5. About The World Bank (FAQs). World Bank (April 2011)Retrieved on 14 August 2011

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

អត្តបទ