ធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី[៣] ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

ធនាគារពិភពលោក
World Bank Logo.svg
ឡូហ្គោធនាគារពិភពលោក
បាវចនា ធ្វើការដើម្បីពិភពលោកមួដែលគ្មានភាពក្រីក្រ
បាន​បង្កើត កក្កដា ១៩៤៤
ប្រភេទ អង្គការអន្តរជាតិ
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ អនុសញ្ញា
គោល​បំណង Crediting
ទីតាំង Washington, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិក​ភាព

១៨៨ ប្រទេស [១](IBRD)

១៧២ ប្រទេស (IDA)
President Jim Yong Kim
អង្គការ​មេ Board of Directors[២]
អង្គការ​មេ ក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group)
គេហទំព័រ worldbank.org

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital[៤]

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA) ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ។[៥]


ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Boards of Executive Directors - Member Countries. Web.worldbank.org. Retrieved on 2013-07-29.
  2. "Board of Directors". World Bank. Retrieved 14 August 2011.
  3. "About Us". World Bank. 14 October 2008. Retrieved 9 November 2008.
  4. "About Us". World Bank. 29 June 2011. Retrieved 14 August 2011.
  5. "About The World Bank (FAQs)". World Bank. 2011. Retrieved 14 August 2011. Unknown parameter |month= ignored (help)

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

អត្តបទ