នរោត្ដម សុរាម្រិត

កំពុង​រៀបចំ ព្រះ​ករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស​ព្រះ​អង្គ​ប្រសូតិ​នៅ​ឆ្នាំ​១៨៧៥ និង​សោយ​ទិវង្គត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៤១។ ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ជា​បុត្រ​ទី​២ របស់​ព្រះ​ករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ។ ទ្រង់​បាន​គ្រង​រាជ្យ​ជា​ព្រះ​មហាក្សត្រិយ៍​នៃ​ព្រះរាជ​អាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩២៧ រហូត​ដល់​ទ្រង់​ចូល​ទិវង្គត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៤១។

ព្រះ​​រាជ​​ជីវប្រវត្តិ​កែប្រែ

ព្រះបាទ​សម្ដេច សុរាម្រិត។

ការ​សិក្សាកែប្រែ

នា​ឆ្នាំ​។

ព្រះរាជ​គោរម្យ៍ងារកែប្រែ

ព្រះ​បរមនាម​ក្នុង​រាជ្យ​នៃ​ព្រះ​អង្គ គឺ ព្រះ​បាទ​សម្តេច ព្រះ​នរោត្តម​សុរាម្រិត (ឬ សុរាម្រឹត) វិសុទ្ធ​មហា​ខត្តិ​វង្ស វិសិដ្ឋ​ហរិ​ពង្ស គុណាតិរេក​ធម្មចរិយោត្តម បរម​បពិត្រ ព្រះ​ចៅ​ព្រះ​រាជ​អាណាចក្រ​កម្ពុជា ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង។ sdvojolhcadbh

ព្រះរាជាភិសេកកែប្រែ

បន្ទាប់​ខ្មែរ។"

គ្រឿង​ឥស្សរិយយសកែប្រែ

  • បារាំង

ព័ត៌មាន​ទាក់ទងកែប្រែនរោត្ដម សុរាម្រិត
ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ​នរោត្ដម សុរាម្រិត
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ពី​ព្រះអង្គ
ព្រះនាម​ពេញ ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះ​នរោត្ដម សុរាម្រិត
ព្រះនាម​ដើម ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
នាម​ក្នុង​រាជ្យ ព្រះ​ករុណា​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​នរោត្ដម សុរាម្រិត ព្រះ​ចៅ​ក្រុង​កម្ពុជា​ធិបតី
ប្រសូត ១៨៧៥
សោយទិវង្គត ១៩៤១
ព្រះ​បិតា ស៊ីសុវត្ថិ
ព្រះ​មាតា សស
រាជា​ភិសេក ១៩២៧
រជ្ជកាល​មុន នរោត្ដម សីហនុ (គ្រា​ទី​១)
រជ្ជកាល​បន្ទាប់ នរោត្ដម សីហនុ (គ្រា​ទី​២)