ព្រះនាងហេមមាលា ព្រះទន្តកុមារ

ព្រះនាងហេមមាលា ព្រះទន្តកុមារ (អង់គ្លេស: Princess Hemamali Prince Dantha, දන්ත කුමරු - හේමමාලා කුමරිය ) ជា​វីរៈនារី​ និង ​វីរៈបុរស ក្នុង​ទេវកថា​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រសីនហាលាបុរាណ​ដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រជាជនសីនហាលា.[១]និងគេមានជំនឿថាជាវិញ្ញាណអ្នកតា​ស័ក្តិសិទ្ធ តាមបែប​សាសនាស្រុកសីនហាលាក្នុងសាសនាប្រជាប្រិយស្រីលង្កា។ .

ព្រះនាងហេមមាលា ព្រះទន្តកុមារ
දන්ත කුමරු - හේමමාලා කුමරිය
( Princess Hemamali - Prince Dantha )
គំនូរ ព្រះនាងហេមមាលា ព្រះទន្តកុមារ សិល្បៈលង្កា វត្តកេលានីយារាផមហាវិហារកេលានីយារាផមហាវិហារ ក្រុងឃេនឌី ស្រីលង្កា.
ជនជាតិ ស្រីលង្កា
គំនូរ ព្រះនាងហេមមាលា ព្រះទន្តកុមារ សិល្បៈលង្កា វត្តកេលានីយារាផមហាវិហារកេលានីយារាផមហាវិហារ ក្រុងឃេនឌី ស្រីលង្កា.

ឯកសារយោង

កែប្រែ

កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ

​*ពិធីបង្វិលពពិល