ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២

ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២
រជ្ជកាល៦៣៩-៦៥៥
រាជ្យមុនព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី១
រាជ្យបន្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី១
សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនា និងរាជធានីនរវរនគរ

ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២ (ឆ្នាំ៦៣៩-ឆ្នាំ៦៥៥នៃគ.ស)

កែប្រែ

ព្រះអង្គពុំស្គាល់ព្រះរាជវង្ស។ ព្រះអង្គកសាងសិលាចារឹកជាច្រើនដូចជា នៅប្រាសាទបាយ៉ង់កោរ នៅភ្នំព្រះវិហារ នៅកំពង់ឆ្នាំង នៅត្រពាំងមាសជាដើម។ ព្រះអង្គបានលើករាជធានីមកតាំងនៅអង្គរបូរី[១]ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី១ ទំនងគ្មានបុត្រ។ ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២បានបន្សល់ទុកនូវសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងចុះកាលបរិច្ឆេទនៅឆ្នាំ៦៣៩ ដែលរកឃើញនៅតំបន់តាកែវ[២]

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. សៀវភៅសិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី១០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ទំព័រទី១៤១
  2. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា ឆ្នាំ១៩៧៣ ទំព័រទី១១៨