សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរ ពៅ

សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរពៅ គឺជាព្រះរាជមាតានៃនគររកម្ពុជា​ ព្រះអង្គជាព្រះមហេសីនៃព្រះបាទអង្គដួង និងជាម្ដាយរបស់ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ។ ព្រះអង្គ គឺជាកនិដ្ឋភគិនី(ប្អូនស្រី)នៃសម្តេចព្រះបិយោព្រះបរមជាតិក្សត្រីយ៍អ្នកម៉ែនាងប៉ែន ព្រះវររាជមាតានៃព្រះបាទនរោត្តម ។ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅឆ្នាំ១៨២០ នឹងសោយទិវង្គតនៅឆ្នាំ១៨៦៩ ដែលមានព្រះបិតាជាលោកអគ្គសុភាធិបតីចាងហ្វាងក្រសួងយុត្តិធម៌។

សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរ ពៅ
( អ្នកម៉ែនាងពៅ )

សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរ ពៅ.
ប្រសូត ១៨២០
សុគត ​១៨៦៩ (អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ)
រាជពន្ធភាព ព្រះបាទអង្គដួង
រាជបច្ឆាញាតិ ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ ស៊ីសុវត្ថិ
សាសនា ពុទ្ធសាសនាថេរវាទកំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ

មុនដោយ
សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមជាតិក្សត្រីយ៍ បែ៉ន
ព្រះមហេសីនំ នៃ ព្រះករុណាព្រះអង្គដួង.
សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រកម្វុជទេឝ តដោយ
សម្តេចព្រះបិយោព្រះបរមទេវធីតាអ្នកម៉ែនាងពៅ
ព្រះមហេសីនំ នៃព្រះករុណា ព្រះបាទ​អង្គដួង.