អ្នកធ្វើការនៅវិគីភីឌាខ្មែរ សំរាប់ជួយកូន ក្មែរ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សេន រ៉​ន ជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម នៃ សាលាដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ ។ ខ្ញុំបានរស់នៅ ខេត្តព្រះសីហនុ តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពីប្រលងចប់ទុតិយភូមិបាក់ឌុប

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ០៧ មិនា ឆ្នាំ ១៩៨៨ មានកំណើតនៅភូមអូរក្រសា សង្កាត់អូរក្រសា ខេត្តកែប

សូមតាមដានការងាររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះ ៖ការចូលរួមមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំ ព្រះករុណាខ្ញុំបាទនៅក្នុងវែបសាយវិគីភីឌាខ្មែរនេះ មាន ៖