មេត្តា ឬមេត្រី (សំ.មៃត្រី, បាលី. មេត្តិ) សេចក្តីរាប់រក ការរាប់អានគ្នា សេចក្តីប្រណី បំណងឲ្យអ្នក​ដទៃ​បាននូវសេចក្តីសុខ។ មេត្តានេះ គឺជាគោលធម៌មួយ ក្នុងចំណោមព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង ៤ គឺ មេត្តា ករុណា មុទិតា និងឧបេក្ខា។ នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ មេត្តា ត្រូវបានគេរាប់​បញ្ចូលជា​បារមីមួយ ក្នុងចំណោមបារមីទាំង ១០ ដែលព្រះពោធិសត្វ ទ្រង់កសាង​សន្សំ​អស់ជាច្រើនកប្ប​ដើម្បី​បាន​សម្រេច​ជា​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។

បកប្រែជាភាសាដទៃ

Mettā

English: Loving-kindness, benevolence
Pali: Mettā
Sanskrit:मैत्री (Maitrī)
Burmese:မေတ္တာ
(IPA: [mjɪʔ tà])
Chinese:
(pinyin)
Japanese:
(rōmaji: Ji)
Korean:
Sinhala:මෛත්‍රිය (Maitriya)
Thai:เมตตา
Glossary of Buddhism