ខេត្តស្រះកែវ


ខេត្តស្រះកែវ គឺជាខេត្តខ្មែរដែលចំណុះអោយសៀមក្នុងអំឡុង សតវត្សទី១៨ ដល់ សតវត្សទី១៩។ ការដែលសៀមបានយកទឹកដីពីខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងបានហើយ ខេត្តស្រះកែវ ត្រូវបានសៀមដាក់អោយជារដ្ឋបាលចំរុះរបស់ ខេត្តបស្ចឹមបុរី ដែលតាមសំនៀងនៃភាសាសៀមថា ខេត្តប្រាឈិនបូរី។ នៅឆ្នាំ១៩៩២ ខេត្តនេះត្រូវបានរដ្ឋអំណាចថៃផ្ដាច់ ៦ស្រុកនៃ ខេត្តប្រាឈិនបូរី(ខេត្តបស្ចឹមបុរី) ទៅជាខេត្តស្រះកែវ ដោយសារតែរឿងចង់បញ្ចូល ប្រាសាទស្ដុកកក់ធំ ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌភិភពលោក។ បើតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទនេះ បានសរសេរថា ប្រាសាទស្ដុកកក់ធំ ស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តស្រះកែវ នៃអាណាចក្រអង្គរ
បច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃ(សៀម) បានដាក់ឈ្មោះ ខេត្តសាកែវ สระแก้ว ។

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ប្រាសាទកែប្រែ

ប្រាសាទស្ដុកកក់ធំ

មើលផងដែរកែប្រែ