ឃុំកញ្ចំ (អង់គ្លេស: Kanhcham Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មាន ភូមិ÷

ឃុំកញ្ចំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៨០២០១ ភូមិកញ្ចំ Kanhcham Village
១៤០៨០២០២ ភូមិទ្រា Trea Village
១៤០៨០២០៣ ភូមិដូង Doung Village
១៤០៨០២០៤ ភូមិថ្កូវ Thkov Village
១៤០៨០២០៥ ភូមិទន្លេជ្រៃ Tonle Chrey Village
១៤០៨០២០៦ ភូមិវាល Veal Village
១៤០៨០២០៧ ភូមិដំបូកធំ Dambouk Thum Village
១៤០៨០២០៨ ភូមិព្រៃទំពូង Prey Tumpung Village
១៤០៨០២០៩ ភូមិតាំងរមាំង Tang Romeang Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកញ្ចំ

ឃុំកញ្ចំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំពោធិ៍ទី និង ឃុំព្រៃព្នៅ ឃុំរកា និង ឃុំព្រៃព្នៅ ឃុំព្រៃស្រឡិត និង ឃុំរកា ឃុំជ្រៃឃ្មុំ និង ឃុំព្នៅទី២

អប់រំ

កែប្រែ

បឋមសិក្សា

កែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យ

កែប្រែ

សាសនា

កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា

កែប្រែ

ផ្សារ

កែប្រែ

រមណីដ្ឋាន

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ