ឃុំមេបុណ្យ (អង់គ្លេស: Me Bon Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង មាន ៧ភូមិ

ឃុំមេបុណ្យ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤១៣០៥០១ ភូមិចចកទី ១ Chachak Ti Muoy Village
១៤១៣០៥០២ ភូមិចចកទី ២ Chachak Ti Pir Village
១៤១៣០៥០៣ ភូមិមេបុណ្យ Me Bon Village
១៤១៣០៥០៤ ភូមិរកាខ្សុក Roka Khsok Village
១៤១៣០៥០៥ ភូមិភ្នំគង់ Phnum Kong Village
១៤១៣០៥០៦ ភូមិថ្កូវ Thkov Village
១៤១៣០៥០៧ ភូមិហាបូរ Ha Bour Village
  • យោងតាមអនុក្រឹតលេខ ០៩ អនក្រ.បក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃឃុំមេបុណ្យ

ឃុំមេបុណ្យ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំអង្គរទ្រេត ឃុំដំរីពួន ស្រុកព្រៃវែង ឃុំតាកោ ស្រុកកំពង់លាវ និងឃុំពពឺស ស្រុកព្រៃវែង ឃុំដំរីពួន ស្រុកព្រៃវែង និងឃុំតាឮកោ ស្រុកកំពង់លាវ ឃុំពពឺស ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកព្រៃវែង

អប់រំ កែប្រែ

បឋមសិក្សា កែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យ កែប្រែ

សាសនា កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា កែប្រែ

វត្ត កែប្រែ

ផ្សារ កែប្រែ

រមណីដ្ឋាន កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ កែប្រែ