ស្រុកស្វាយអន្ទរ

ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង

ស្រុកស្វាយអន្ទរ'


(អង់គ្លេស: Svay Antor District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រៃវែង ដែលមាន ១១ឃុំ និង ១៣៨ភូមិ÷

ស្រុកស្វាយអន្ទរ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៤១៣០១ ឃុំអង្គរទ្រេត Angkor Tret Commune ១៣
១៤១៣០២ ឃុំជាខ្លាង Chea Khlang Commune
១៤១៣០៣ ឃុំជ្រៃ Chrey Commune ១៦
១៤១៣០៤ ឃុំដំរីពួន Damrei Puon Commune ១៧
១៤១៣០៥ ឃុំមេបុណ្យ Me Bon Commune
១៤១៣០៦ ឃុំពានរោង Pean Roung Commune ២១
១៤១៣០៧ ឃុំពពឺស Popueus Commune
១៤១៣០៨ ឃុំព្រៃខ្លា Prey Khla Commune ១៣
១៤១៣០៩ ឃុំសំរោង Samraong Commune ១៤
១៤១៣១០ ឃុំស្វាយអន្ទរ Svay Antor Commune
១៤១៣១១ ឃុំទឹកថ្លា Tuek Thla Commune ១៨
ចំនួនភូមិសរុប ១៣៨


ព្រំប្រទល់នៃស្រុកស្វាយអន្ទរ

ស្រុកស្វាយអន្ទរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កែប្រែ