ចេស្ដាបតិន្ទ្រ

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះណាង់ក្លៅចៅយូហួ (ភាសាសៀម៖ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ៣១ មីនា ១៧៨៨ - ២ មេសា ១៨៥១) នាមពីកំណើតថា ថាប់ (ភាសាសៀម៖ ทับ) ឬ រាមាទី៣ចេស្ដាបតិន្ទ្រ គឺជាព្រះមហាក្សត្រទីបីនៃសៀមក្រោមរាជវង្សចក្រី​ដោយគ្រងរាជ្យពីថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៨២៤ ដល់ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៨៥១។

ចេស្ដាបតិន្ទ្រ
เจษฎาบดินทร์
រាមាទី៣
ព្រះមហាក្សត្រសៀម
រជ្ជកាល២១ កក្កដា ១៨២៤ – ២ មេសា ១៨៥១
រាជាភិសេក២១ កក្កដា ១៨២៤
អង្គមុនពុទ្ធលើសឡានភាល័យ (រាមាទី២)
អង្គក្រោយមង្កុដ (រាមាទី៤)
ព្រះអនុរាជមហាសក្តិខុនទេព
ប្រសូត៣១ មីនា ១៧៨៨
ព្រះបរមមហារាជវាំង, ព្រះនគរ, បាងកក, សៀម
សុគត២ មេសា ១៨៥១ (ព្រះជន្មាយុ ៦៣ វស្សា)
ព្រះបរមមហារាជវាំង, ព្រះនគរ, បាងកក, សៀម
រាជបច្ឆាញាតិបុត្រានិងបុត្រីចំនួន ៥១ អង្គ
វង្សរាជវង្សចក្រី
បិតាពុទ្ធលើសឡានភាល័យ (រាមាទី២)
មាតាស្រីសុឡាល័យ
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា

តំណ​ភ្ជាប់​ក្រៅ

កែប្រែ
ចេស្ដាបតិន្ទ្រ
ប្រសូត/កើត: ៣១ មីនា ១៧៨៨ សុគត/ស្លាប់: ២ មេសា ១៨៥១
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ
ព្រះមហាក្សត្ររតនកោសិន្ទ្រ៍
១៨២៤–១៨៥១
តដោយ
មង្កុដ