ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី

ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រីព្រះហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី (ភាសាសំស្ក្រឹត: सरस्वती អង់គ្លេស: Gayatriថៃ: พระแม่คยาตรี) ទេវី នៃព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រហ្មញ្ញ សាសនា.[១]មហេសីរបស់ព្រះព្រហ្ម និង ព្រះពិស្ណុការ , ព្រះសាតាសិវៈ[២][៣][៤][៥] ជាព្រះម៉ែសាព្រះ​វេទៈ [៦] និង ទេវតាទៀងទាហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា និង ព្រះនៃចំព្រះអាទិត្យ. [៧][៥][៨][៩]

ព្រះនាងសរស្វតី
ទេវតាទៀងទាហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា និង ព្រះនៃចំព្រះអាទិត្យ
គំនូរ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី សិល្បៈឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ន។
Devanagariगायत्री
Sanskrit TransliterationGayatri
Affiliationទេវី
Abodeព្រហ្មហ្ពិភព
ពិស្ណុការហ្ពិភព
Consortព្រះព្រហ្ម
ព្រះពិស្ណុការ
ព្រះសាតាសិវៈ
Mountហង្ស
Regionព្រហ្មញ្ញសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
គំនូរ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី សិល្បៈឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ន។

កំណត់

កែប្រែ
  1. Bradley, R. Hertel; Cynthia, Ann Humes (1993). Living Banaras: Hindu Religion in Cultural Context. SUNY Press. p. 286. ល.ស.ប.អ. 9780791413319. https://books.google.com/books?id=r-OYL6Khg0UC. 
  2. Constance Jones, James D. Ryan (2005), Encyclopedia of Hinduism, Infobase Publishing, p.167, entry "Gayatri Mantra"
  3. Roshen Dalal (2010), The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths, Penguin Books India, p.328, entry "Savitr, god"
  4. Margaret Stutley (2006). Hindu Deities: A Mythological Dictionary with Illustrations. Munshiram Manoharlal Publishers. ល.ស.ប.អ. 9788121511643. https://books.google.com/books?id=Z1MvAAAAYAAJ. 
  5. ៥,០ ៥,១ Omacanda Hāṇḍā (1992). Śiva in art: a study of Śaiva iconography and miniatures. Indus Pub. House. 
  6. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ban
  7. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Sharma
  8. Vallyon, Imre (2012). Planetary Transformation: A Personal Guide To Embracing Planetary Change. Bookbaby. pp. 245. ល.ស.ប.អ. 9780909038908. https://books.google.com/books?isbn=0909038902. 
  9. CHETTY, D. GOPAUL (1923). NEW LIGHT UPON INDIAN PHILOSOPHY OR SWEDENBORG AND SAIVA SIDDHANTA. p. 52.