ព្រះទេវី (ភាសាសំស្ក្រឹត: शक्तिदेवी , អង់គ្លេស: Devi) គឺជាទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោកនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ។.

ព្រះទេវី
ទេពធីតា
ទេពនារី
ទេវធីតា
ទេវនារី .
ទេវរូបព្រះម៉ែអុម៉ាទេវី សិល្បៈឥណ្ឌា , ទេពធីតានៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទកំណត់

កែប្រែ


មើលផងដែរ

កែប្រែ