ព្រះទេវី (ភាសាសំស្ក្រឹត: शक्तिदेवी , អង់គ្លេស: Devi) គឺជាទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោកនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ។.

ព្រះទេវី
ទេពធីតា
ទេពនារី
ទេវធីតា
ទេវនារី .
Cambodia, Koh Ker, 10th century - Durga as the Slayer of the Buffalo Demon - 1996.27 - Cleveland Museum of Art.tifកំណត់កែប្រែ


មើលផងដែរកែប្រែ