អ្នកព្រះនាង ផល ទិព្វ សុវណ្ណ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះបាទនរោត្តម)

ព្រះស្នំឯក អ្នកព្រះនាង ផលទិព្វសុវណ្ណ គឺព្រះស្នំឯកនៃព្រះបាទអង្គដួង ។ ព្រះនាង គឺជេដ្ឋភគិនី(បងស្រី)របស់ ចៅចមសុជាតិបុប្ផានួន ( ឃុន ថាន់ ) ក្រោយពីព្រះបាទអង្គដួង ទ្រង់សុគតទៅ ឃុន ថាន់ បានក្លាយជាមហេសីរបស់ព្រះបាទនរោត្តមវិញម្តង ។

ព្រះស្នំឯក អ្នកព្រះនាង ផលទិព្វសុវណ្ណ
( អ្នកព្រះនាង )

ជនជាតិ ខ្មែរ
ព្រះរាជឥស្សរិយយស ​ព្រះស្នំឯកនៃព្រះបាទអង្គដួង
ព្រះបុត្រ​ ព្រះអង្គសិរីវង្ស
រាជពន្ធភាព ព្រះបាទអង្គដួង
សាសនា ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ


កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ