សូមស្វាគមន៏នៅទំព័ររបស់ខ្ញុំ
.
ប្រុស Male.svg
កំណើតនៅ: ឆ្នាំ១៩៩៣
មុខរបរ: អ្នកសារពត៌មាន - សាលាដុនបូស្កូក្រុងព្រះសិហនុ
ភាសា:
en-2 This user is able to contribute with an fair level of English.
km-N អ្នកនេះជួយផ្តល់បាននៃ ភាសាខ្មែរដោយជនជាតិខ្មែរ


ការប៉ះ

Chatរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជួយតែអំពីវិគីភីឌា: mengdara010 (gmail) / Skype: /

ការងាររបស់ខ្ញុំ

សាលាដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​របស់​ខ្ញុំ!
វិគីភីឌាបាននិយាយភាសាខ្មែរ!

អភិបាល​ទាំង៩នៃវិគីភីឌាខ្មែរ​បច្ចុប្បន្នគឺ៖
ថៃ្ង ថ្ងៃអាទិត្យ,​ទី​២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១
ម៉ោងអន្តរជាតិ ម៉ោង១៦:៤៥ វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ មាន ៨៣៣៧អត្ថបទ។