សព្វវចនាធិប្បាយសេរីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរឥឡូវនេះមាន ១១០០រូបភាព ៣៣៨២៧សមាជិក និងមាន៨៣៥០អត្ថបទ។
អ្នកអាចជួយលើកស្ទួយវិគីភីឌាភាសាខ្មែរនេះ​ឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបាន តាមរយៈការជួយសរសេរអត្ថបទថ្មីៗ កែប្រែអត្ថបទចាស់ៗដែលមានខ្លឹមសារមិនគ្រប់គ្រាន់ និងបញ្ចូលរូបភាព។ រួមកម្លាំងគ្នា​ដើម្បី​ស្ថាបនាសព្វវចនាធិប្បាយជាភាសាខ្មែរ​តែមួយគត់នៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះ ឱ្យ​មាន​គុណភាពគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ជាប្រភពសិក្សាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ៗរូប។


Welcome to Wikipedia Khmer
DSC04548.JPG
កំណើតនៅ: ឆ្នាំ១៩៩១
មុខរបរ: សិស្ស -
ភាសា:
km This user is native speaker of Cambodia.


សាលាដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ


សូម​ស្វាគមន៍ការ​មក​កាន់​គេហះទំព័រ​របស់​ខ្ញុំ!
វិគីភីឌាបាននិយាយភាសាខ្មែរ!

ថៃ្ង ថ្ងៃសៅរ៍,​ទី​២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១
ម៉ោងអន្តរជាតិ ម៉ោង២៣:១០ វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ មាន ៨៣៥០អត្ថបទ។
រូបនេះតំណាងអោយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ