ឥន្ទ្រទេវី (សតវត្សទី៩)

ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវី រជ្ជកាល (សតវត្សទី៩) គឺជាបុត្រីនៃព្រះបាទមហីបតិវម៌្ម និងព្រះនាងរាជេន្ទ្រទេវី។ ព្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី១ ជាព្រះស្វាមីនៃព្រះនាង និងព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ ជាបុត្ររបស់ព្រះនាង។[១][២]

ឥន្ទ្រទេវី
រាជ្យមុនប្ឫថិវេន្ទ្រទេវី
រាជ្យបន្តមិនស្គាល់
ភស្ដាឥន្ទ្រវម៌្មទី១
បុត្រយឝោវម៌្មទី១
បិតាមហីបតិវម៌្ម
មាតារាជេន្ទ្រទេវី

បន្ទាប់ពីការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី១ សង្គ្រាមដណ្ដើមរាជ្យគ្នារវាងបុត្រទាំងពីរអង្គ យឝោវម៌្ម និង ព្រះភាតារបស់ទ្រង់បានផ្ទុះឡើង។ គេមានជំនឿថាសង្គ្រាមនោះបានធ្វើឡើងនៅលើដីនិងតាមសមុទ្រក្បែរបឹងទន្លេសាប។ នៅទីបញ្ចប់យឝោវម៌្មបានទទួលជ័យជំនះ។

ឯកសារយោង

កែប្រែ
មុនដោយ
ប្ឫថិវេន្ទ្រទេវី
ចក្រវរ្តិនីនៃកម្វុជទេឝ
សតវត្សទី៩
តដោយ
មិនស្គាល់
  1. Some Aspects of Asian History and Culture by Upendra Thakur. Page 37.
  2. Saveros, Pou (2002) (ជាFrench). Nouvelles inscriptions du Cambodge. Tome II et III. Paris: EFEO. ល.ស.ប.អ. 2-85539-617-4.