ក្នុង​ធរណីមាត្រ កាំនៃរង្វង់ស្វ៊ែរគឺជាអង្កត់ពីផ្ចិតទៅចំនុចនៅលើរង្វង់ឬស្វ៊ែរ (ឬជាអង្កត់រវាងផ្ចិតនិងបរិមាត្រ)​។ ដោយការបន្លាយ កាំនៃរង្វង់ឬស្វ៊ែរគឺជាប្រវែងនៃអង្កត់និមួយៗ។ កាំជាកន្លះអង្កត់ផ្ចិត។ ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និង វិស្វកម្ម ពាក្យថាកាំនៃខ្សែកោងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅដែលមានន័យថាកាំ។

គំនូររូបរង្វង់

លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងធរណីមាត្រ វិស្វកម្ម ទ្រឹស្តីក្រាប និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត កាំនៃវត្ថុមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍៖ ស៊ីឡាំង អេលីប ពហុកោណ ក្រាប ឬគ្រឿងសំភារៈមេកានិច) គឺ​ជា​ចំងាយ ពី​ផ្ចិត ឬ​អ័ក្សស៊ីមេទ្រី ទៅចំនុចក្រៅគេបង្អស់នៃវត្ថុនោះ។ ក្នុងករណីនេះកាំអាចវែងជាកន្លះអង្កត់ផ្ចិត

គណនាកាំនៃរង្វង់កាត់តាមបីចំនុច កែប្រែ

 

យើងអាចប្រើរូបមន្តខាងក្រោមដើម្បីគណនាកាំនៃរង្វង់កាត់តាមបីចំនុច 

 

ដែល   គឺជាមុំ  

កាំនៃអេលីប កែប្រែ

 
អេលីប
 

ដែល   ជាកាំនៃអេលីប​។