ឃុំពានរោង (អង់គ្លេស: $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង មាន ២១ភូមិ

ឃុំពានរោង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 14130601 ព្រៃជ្រាំង Prey Chreang ០៩ អនក្រ.បក 2 14130602 ត្រពាំងតាមោក Trapeang Ta Mouk ០៩ អនក្រ.បក 3 14130603 ត្រពាំងស្មៅ Trapeang Smau ០៩ អនក្រ.បក 4 14130604 ក្រាំងចំបក់ Krang Chambak ០៩ អនក្រ.បក 5 14130605 អណ្ដូងថ្ម Andoung Thma ០៩ អនក្រ.បក 6 14130606 ជ្រៃរលើង Chrey Roleung ០៩ អនក្រ.បក 7 14130607 ព្រៃរំពាក់ Prey Rumpeak ០៩ អនក្រ.បក 8 14130608 ត្រពាំងធំ Trapeang Thum ០៩ អនក្រ.បក 9 14130609 ព្រៃរូង Prey Rung ០៩ អនក្រ.បក 10 14130610 ពានរោង Pean Roung ០៩ អនក្រ.បក 11 14130611 ថ្នល់កែង Thnal Kaeng ០៩ អនក្រ.បក 12 14130612 ឆ្អឹងពស់ Chh'oeng Pos ០៩ អនក្រ.បក 13 14130613 ព្រៃនគរក្នុង Prey Nokor Knong ០៩ អនក្រ.បក 14 14130614 កណ្ដាល Kandal ០៩ អនក្រ.បក 15 14130615 ត្របែក Trabaek ០៩ អនក្រ.បក 16 14130616 កូនពោធិ៍ Koun Pou ០៩ អនក្រ.បក 17 14130617 ព្រៃវល្លិ Prey Voa ០៩ អនក្រ.បក 18 14130618 ព្រៃឆ្លុង Prey Chhlong ០៩ អនក្រ.បក 19 14130619 ចេក Chek ០៩ អនក្រ.បក 20 14130620 ដុំ Dom ០៩ អនក្រ.បក 21 14130621 ធ្លក Thlok

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពានរោង

ឃុំពានរោង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ និងឃុំព្រៃទទឹង ស្រុកមេសាង
 West	ទល់នឹងឃុំសំរោង ឃុំដំរីពួន ស្រុកព្រៃវែង
 South	ទល់នឹងឃុំទឹកថ្លា ស្រុកព្រៃវែង និងឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកមេសាង
 North	ទល់នឹងឃុំជ្រៃ ឃុំអង្គរទ្រេត ស្រុកព្រៃវែង

អប់រំ កែប្រែ

បឋមសិក្សា កែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យ កែប្រែ

សាសនា កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា កែប្រែ

វតពានរោង កែប្រែ

ផ្សារ កែប្រែ

រមណីដ្ឋាន កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ កែប្រែ