ចុល្លាង្ករណ៍

ព្រះបាទសម្ដេចចុល្លាង្ករណ៍ (ថៃ: จุฬาลงกรณ์ (២០ ខែកញ្ញា ១៨៥៣ - ២៣ ខែតុលា ១៩១០) គឺជា ព្រះមហាក្សត្រសៀមក្សត្រទី៥ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៦៨ ដល់ គ.ស. ១៩១០

ចុល្លាង្ករណ៍
จุฬาลงกรณ์
King Rama V
Rama V c1870.jpg
ព្រះមហាក្សត្រថៃ
រជ្ជកាល1 October 1868 – 23 October 1910
Coronation11 November 1868 (1st)
16 November 1873 (2nd)
អង្គមុនព្រះបាទមង្កុដ (Rama IV)
អង្គក្រោយព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ (Rama VI)
RegentSi Suriyawongse (1868–1873)
សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ (1897)
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ (1907)
Vice KingBowon Wichaichan (1868–1885)
ប្រសូត(1853-09-20)20 កញ្ញា 1853
Grand Palace, Bangkok, Siam
សុគត23 តុលា 1910(1910-10-23) (អាយុ 57 ឆ្នាំ)
Amphorn Sathan Residential Hall
Dusit Palace, Bangkok, Siam
រាជពន្ធភាពសម្តេចព្រះនាងចៅសុន័ទ្នាកុមារីរ័តន៍
សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
សម្តេចព្រះនាងចៅសាវាដវ័ទន្នា
ចៅឃុនព្រះព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង (អ្នកម្នាង ផា ប៊ុនណាក់)
and 32 other consorts and concubines (116 in total)
រាជបច្ឆាញាតិ
Detail
33 sons and 44 daughters
វង្សរាជវង្សចក្រី
បិតាព្រះបាទមង្កុដ (Rama IV)
មាតាសម្តេចព្រះទេពសិរិន្ទ្រាបរមរាជិនី
ព្រះហត្ថលេខាចុល្លាង្ករណ៍ จุฬาลงกรณ์'s signature
ព្រះបាទសម្ដេចចុល្លាង្ករណ៍ ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក .
ព្រះបាទសម្ដេចចុល្លាង្ករណ៍.

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ