• សំរោងជាឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ​ដែលផ្កា​វាមាន​ក្លិន​ស្អុយ, គ្រាប់​ផ្លែ​ប្រើ​ស្ល​ប្រេង​បាន : ប្រេង​សំរោង ។
  • សំរោងជាពិធី​មួយ​ប្រភេទ​​ឧបកិច្ច​ឲ្យ​ស្ត្រី​មាន​គ័ភ៌​តាំង​នៅ​ល្អ (ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ចង) ថា : រៀប​ពិធី​ចង​សំរោង (ទំនៀម​ក្សត្រិយ៍)។

សំរោងអាចសំដៅទៅលើឈ្មោះភូមិ ឃុំ ស្រុកមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកែប្រែ

ខេត្តឧត្ដរមានជ័យកែប្រែ

ខេត្តសៀមរាបកែប្រែ

ខេត្តបាត់ដំបងកែប្រែ

ខេត្តតាកែវកែប្រែ