សម្រាប់ភាសាដទៃ សូមមើលវិគីភីឌា:បាបេល
បុនថា! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ!
ជម្រាបសួរ បុនថា! វីគីភីឌាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍! វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៥។​

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះវិគីជាភាសាខ្មែរមានតែ៤ប៉ុណ្ណោះ មួយគឺវិគីភីឌា និង៣គម្រោងទៀតគឺ៖ វិគីនានុក្រម, វិគីសៀវភៅ និងវិគីបណ្ណាល័យ
ជាថ្មីម្ដងទៀត សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ ការរួមចំនែករបស់លោកអ្នក។ ខាងក្រោមនេះ គឹជាសេចក្ដីណែនាំ និងជំនួយមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

ជួយយ៉ាងណា ជួយយ៉ាងណា វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ បំណង
កិច្ចការ កិច្ចការ ទំព័រហាត់ ហាត់នៅទីនេះ
របៀបវិគីមីឌាសម្រាប់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ Guide ChatKhmer​​ For no-Khmer speakers
ស្ថានទូតវិគីមីឌា Embassy Download the Fonts. Download the Fonts
ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ជំនួយ ទំព័រជំនួយ

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែក ជួយកែលម្អវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ សូមចុះហត្ថលេខារបស់លោកអ្នក នៅពេលពិភាក្សា ដោយវាយសញ្ញា (~~~~) ដែលវានឹងបញ្ចូលឈ្មោះនិងកាលបរិច្ឆេទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមជូនពរអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗពេល។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)[]


នេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សារបស់លោកអ្នក។​


សូមស្វាគមន៍ សូមផ្ញើសំបុត្រនៅភាសាខ្មែរនៅទីនេះកែប្រែ

កែតម្រវកែប្រែ

ស្វគមន៏បុនថា។សូមជួយកែតម្រវអត្ថបទ ភុមិសាសត្រ្ត​ / ប្រវត្ត / គនិតវិទ្យា / ភាសាបរទេស / វប្បធម៍ / ប្រទេសកម្ុជា / តន្រី / បច្ចេកទេសថ្វី / សាសនាSamnang

Welcome. Messages in English here pleaseកែប្រែ

Babelកែប្រែ

I just see you created the category Wikipedia:Khmer native. In many other languages it has become common to use the so-called en:Wikipedia:Babel templates and categories to show the language capabilities of users. With that scheme the native Khmer speakers would be in Category:User km-N, and all who speak at least a bit Khmer would be in Category:User km. Sadly I am in Category:User km-0, as I don't speak any Khmer... I have taken the liberty and changed you into the standard category, if you like to have that small user box you can add something like {{Babel-2|km|en-2}} to your user page instead of the category. Ahoerstemeier ១០:១៦, ១៥ កុម្ភះ ២០០៧ (UTC)