កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ២០០៦

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី១០ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេស ស្រីលង្កា ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦។ ពិធីបើកការប្រកួត​ត្រូវបានធ្វើនៅ​ពហុកីឡាដ្ឋានស៊ូហ្គាថាដាសា ដោយមានកីឡាករជាង២០០០ ចូលរួមប្រកួតក្នុង២០កីឡា។ នេះជាលើកដំបូងដែល ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន​បានចូលរួមប្រកួត​កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង។

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ១១៨ ៦៩ ៤៧ ២៣៤
  ប៉ាគីស្ថាន ៤៣ ៤៤ ៧១ ១៥៨
  ស្រីលង្កា ៣៧ ៦៣ ៧៨ ១៧៨
  នេប៉ាល់ ១៥ ១៤ ៣១ ៦០
  អាហ្វហ្គានីស្ថាន ១៨ ៣១
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៥ ៣២ ៥០
  ប៊ូតាន ១០ ១៣
  ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ២២២ ២១៥ ២៨៥ ៧២២

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ

តំនភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦