ព្រះម៉ែកូទិយារ៍

​​ ព្រះម៉ែកូទិយារ៍ (អង់គ្លេស: goddess Khodiyar ភាសាសំស្ក្រឹត: खोडियार देवी ទមិឡ: கோடியார் மாதா) គឺ ទេពធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះនាង គឺ ទេពធីតារបស់សាសនាប្រជាប្រិយឥណ្ឌា នៅGujarat State - RajasthanState.។ ៚ [១]

​​​ ​ ព្រះម៉ែកូទិយារ៍
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
Other names Janbai
Khodal
យាន្តជំនិះ ក្រពើ
​​​ ​ ព្រះម៉ែកូទិយារ៍
ទេវរូបព្រះម៉ែកូទិយារ៍ ទ្រង់ក្រពើ សិល្បៈឥណ្ឌា.
ទេវរូបព្រះម៉ែព្រះម៉ែកូទិយារ៍ ទ្រង់ក្រពើ សិល្បៈឥណ្ឌា.

ព័ត៌មានលម្អិត កែប្រែ

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ