ព្រះម៉ែពះហុឆរា

​​ ព្រះម៉ែពះហុឆរា (អង់គ្លេស: goddess Bahuchara ភាសាសំស្ក្រឹត: बहुचर माता देवी ទមិឡ: பகுச்சரா மாதா) គឺ ទេពធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះនាង គឺ ទេពធីតារបស់សាសនាប្រជាប្រិយឥណ្ឌា នៅGujarat State - RajasthanState.។ ៚ [១]

​​​ ​ ព្រះម៉ែពះហុឆរា
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
Other names Bahuchar
Deval Suta Shasthi
Shaktiputri
Parashakti kanya
យាន្តជំនិះ មាន់
​​​ ​ ព្រះម៉ែពះហុឆរា
ទេវរូបព្រះម៉ែពះហុឆរា ទ្រង់មាន់ សិល្បៈឥណ្ឌា.
ទេវរូបព្រះម៉ែព្រះម៉ែពះហុឆរា ទ្រង់មាន់ សិល្បៈឥណ្ឌា.

ព័ត៌មានលម្អិត

កែប្រែ
  • សាស្ត្រាវុធក្នុងព្រះហត្ថ ៖ ត្រីសូល៍
  • យាន្តជំនិះ ៖ ​មាន់

កំណត់

កែប្រែ
  1. Aditi Dharmadhikari (7 May 2015). "Bahuchara Mata's Story: A Hindu Goddess Worshipped By India's Transgender Community".

មើលផងដែរ

កែប្រែ