សហស្សវត្សរ៍ទី២

សហស្សវត្សរ៍ទី២គឹជាកំឡុងពេល១០០០ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី០១​ខែ​មករាឆ្នាំ១០០១និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១​ខែ​ធ្នូឆ្នាំ២០០០។ រួមបញ្ចុលកំឡុងពេលកណ្ដាលខ្ភស់ កំឡុងពេលដែលកើតឡើងវិញ កំឡុងពេលទំនើបដំបូង កំឡុងពេលអាណានិគមនិយម កំឡុងពេលឧស្សាហូបនីយកម្ម ចាប់ផ្ដើមរដ្ធប្រទេស និងចប់នៅសតវត្សទី២០ជាមួយនិងអំណាចវិទ្យាសាស្ដ្រ ផ្សព្វផ្សាយការអប់រំ ការថែររក្សារសុខភាពនិងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន។

មនុស្សឡើងដល់ថានព្រះចន្ទ័​ជាលើកដំបូងបង្អស់នៅសតវត្សទី២០។

បចេ្ចកវិទ្យាថ្មីត្រូវបានអភិវឌ្ឈន៍ដោយរដ្ឌាភិបាលជា្រច្រើនឧស្សាហកម្មសកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងពិភពលោក។​ ការអភិវឌ្ឈន៍វិទ្យុទូរទស្សន៍និងអិនធឺរណែតផ្សព្វផ្សាយពត៍មានសកលជុំវិញពិភពលោក។ពីសតវត្សទី១៦មនុស្សបានផ្លាស់ពីអឺរ៉ុប អាហ្វ្រិក និង អាស៊ី ទៅកាន់កន្លែងថ្មីដែលពួកគេហៅថាពិភពលោកថ្មីហើយនិងចាប់ផ្ដើមសកលភារូបនីយកម្ម

ចំនួនប្រជាជនទាំងអស់នៃពិភពលោកកើនឡើងមួយជាពីរនៅប្រាំពីរសតវត្សដំបូង​ (ពី៣១០លាននាក់នៅក្នូងឆ្នាំ១០០០ដល់៦០០លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ១៧០០)និងបីសតវត្សចុងក្រោយកើនឡើងមួយជាដប់ច្រើនជាងប្រាំមួយពាន់លាននាក់។អារ្យធម៌

កែប្រែ
អារ្យធម៍សហស្សវត្សរ៍ទី២
អាហ្វ្រិក អាមេរិក អាស៊ី អឺរ៉ុប អូសេអានី