សារមន្ទីរសិល្បៈ សារមន្ទីរ (អង់គ្លេស: Museum,បារាំង: Musée ) គឺ ដែលជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំសម្បត្តិវប្បធម៌​និងប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏សំខាន់និង​ភស្ដុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រ​តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិ​ និង សម័យក្រោយៗមកទៀត។ [១]

សារមន្ទីរ
(Museum)
សារមន្ទីរក្រុងកៃរ៉ូ អេហ្ស៊ីប.
ភាសាបារាំង Musée
រូបចំលាក់សិលាចារឹក - ចារឹកខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរ សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត បារាំង.


ឯកសារយោង កែប្រែ

កំណត់ កែប្រែ

  1. See Wiktionary definition, Collins English dictionary definition, Oxford English Dictionary definition