ភាសាបារាំង (បារាំង: le français, la langue française) ជាភាសារ៉ូមម៉ាំងមួយ ដែលត្រូវបាននិយាយជាលើកដំបូង ដោយមនុស្សប្រហែល ១៣៦ លាននាក់នៅជុំ​វិញពិភពលោក ។ មនុស្សប្រមាណជា ១៩០ លាននាក់យកភាសាបារាំងជាភាសាទីពីរ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត មនុស្សជាង ២០០ លាននាក់បានរៀនភាសានេះជាភាសាបរទេសទៀតផង ។ សព្វថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនដែល​និយាយបារាំងមាន ៥៦ ប្រទេស និងអាណាចក្រជាច្រើនទៀត។ អ្នកនិយាយភាសាបារាំងភាគច្រើន ជាជនជាតិដើមរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។កន្លែងសំរាកដែលជាកន្លែងសំខាន់នោះគឺនៅក្នុង ប្រទេសកាណាដា ។ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង ខ្យូបេខ "Quebec" ។ មានតំបន់តូចៗ នៅក្នុងទីក្រុង New Brunswick ហើងនិង Maine នៃប្រទេសកាណាដា រួមបញ្ចូលមានដូចជា៖ ប្រទេសបេលចៀម (Belgium) ប្រទេសស្វីតសឺលែន (Switzerland) ប្រទេសម៉ូណាកូ (Monaco) ប្រទេសលូសេមប៊ើគ (Luxembourg) ។ ហើយនៅក្នុងប្រទេសលូស៊ីអាណា (Louisiana)។ អ្នកដែលនិយមនិយាយភាសាបារាំងធ្វើជាភាសាទីពីររបស់ខ្លួនគឺរស់នៅ អាហ្រ្វិក ដែលអាចនិយាយនិងការប្រាស្រ័យ ទាក់ទងគ្នាបានដូចនឹងជនជាតិដើមដែរ ។ ភាសាបារាំងគឺជាភាសាក្មេងជាងភាសាឡាតាំង នៃអាណាចក្ររ៉ូមម៉ាំង ដែលមានភាសាជាតិដូចជា៖ ភាសាអ៊ីតាលី ភាសាប៉ទុយហ្គាល់ ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសារូម៉ាំង និង ភាសាកាតាឡាន់។ ហើយភាសាដែលមានអាយុកាលតិចបានមកពីភាសាអ៊ុកស៊ីតេន (Occitan Language) ទៅភាសានេប៉ាល់ ហើយ មានភាសាដទៃច្រើនផ្សេងទៀត។ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ វាមានភាពទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ នៃភាសាដទៃទៀត ដូចជាភាសាឌយល៍ (langues d'oïl)​ ហើយនិងភាសាគ្រឹះ បារំាង និង ភាសាក្រេអូល (French-based creole languages) ។ ភាសានេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ និងមានឥទ្ធិពលដោយសារតែ ជនជាតិដើមដែលនិយាយ ភាសាសេលីក (Celtic languages) នៃជនជាតិដើមរ៉ូមម៉ាំង ។

ភាសាបារាំង
Français
ការបញ្ចេញសំឡេង[fʁɑ̃sɛ]
ដើមកំណើតនៅប្រទេសបារាំង, ទូទាំងពិភពលោកនៅបច្ចុប្បន្ន
(សូមមើលការចែកចាយខាងភូមិសាស្រ្តដូចខាងក្រោម)
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត[១]
estimated 274 million L1 plus L2 speakers (2014)[២][៣]
អំបូរភាសា
Early forms
Old French
ប្រព័ន្ធសរសេរLatin (French alphabet)
French Braille
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង


Numerous international organisations
Regulated byAcadémie française (French Academy)
កូដភាសា
ISO 639-1fr
ISO 639-2fre (B)
fra (T)
ISO 639-3fra
Linguasphere51-AAA-i
New-Map-Francophone World.PNG
  Regions where French is the main language
  Regions where it is an official language
  Regions where it is a second language
  Regions where it is a minority language
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

គ្រាមភាសាកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Ethnologue: French Retrieved on 14 November 2016
  2. http://www.thelocal.fr/20141106/french-speakers-world-language-english
  3. http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html Organisation internationale de la Francophonie