ព្រះសង្ឃ (អង់គ្លេស: Sanghaថៃ: พระสงฆ์,僧伽 ) តាមព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះសង្ឃគឺសំដៅចំពោះភិក្ខុចាប់ពីបួនរូបឡើងទៅ។​ សូមមើលពាក្យ​ បព្វជិត។​ .

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ