ព្រះសង្ឃ (អង់គ្លេស: Sanghaថៃ: พระสงฆ์,僧伽 ,Cambodia: ព្រះសង្ឍ) តាមព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះសង្ឃគឺសំដៅចំពោះភិក្ខុចាប់ពីបួនរូបឡើងទៅ។​ សូមមើលពាក្យ​ បព្វជិត។​ .

ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ(ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ថៃ).

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ